Můry jsou při opylování rostlin účinnější než včely

Jsme zvyklí si myslet, že za opylování rostlin jsou zodpovědné hlavně včely. Kromě toho se ne nadarmo věří, že mizení včel by mělo pro lidstvo fatální následky. Mezitím pod rouškou noci opyluje rostliny jiný hmyz, který si s tím poradí ještě lépe. Řeč je o molech. V novém výzkumu vědci z University of Sussex naznačují, že tito noční motýli jsou účinnějšími opylovači než včely.

Můry jsou podceňovány, pokud jde o jejich roli při opylování rostlin. Často si ani neuvědomujeme, že tento hmyz plní takové úkoly. A jsou v tom efektivnější než včely, alespoň to naznačuje nedávná studie vědců z University of Sussex. 

Můry jsou také opylovači

O důležitosti hmyzu, který dokáže opylovat květy, není třeba nikoho přesvědčovat. Jejich roli pro ekosystém nelze přeceňovat. Díky nim jsou rostliny schopny nést ovoce, a proto rozptýlit svá semena. Zvířata tak nejen přijímají potravu, ale získávají i více míst, kde jsou schopna žít. Nebude tedy přehnané tvrdit, že zdraví celého ekosystému do značné míry závisí na zdraví hmyzu, který opyluje rostliny. Ale zdraví tohoto hmyzu bohužel není nejlepší. Jejich počet výrazně ovlivňuje jak změna klimatu, tak používání např. chemikálií v zemědělství. Oprávněně se proto obáváme, že včel, ale i motýlů, kteří jsou také schopni opylovat rostliny, ubývá.

Nedávné studie však jasně ukazují, že můry jsou také předními konkurenty v této soutěži. Ale jak můžete něco takového říct? Tyto studie byly velmi pečlivě připraveny. Pozorování byla provedena na 10 místech v jihovýchodní Anglii v červenci 2021. Vědci se rozhodli zaměřit se na květenství ostružin a zkontrolovat, kolik hmyzu tyto květiny navštěvuje ve dne i v noci. Byly připraveny speciální kamery, které se zapnuly, když se u dané květiny objevil hmyz. Mimochodem, bylo také rozhodnuto ověřit, jak rychle jsou jednotlivé hmyzy schopny opylovat květy.

Noční směna

Provedená pozorování ukázala, že asi 83 % z návštěvy, které hmyz dělal na květech ostružiníku, probíhaly během dne, což se dalo spíše očekávat. Noci v létě jsou mnohem kratší, což dalo můrám v této souvislosti méně času, ale i tak byli schopni odsloužit 15 procent času v noční směně. denní návštěvy. Ukázalo se, že jsou schopny danou květinu opylovat rychleji. To znamená, že by měly být považovány za účinnější dokonce než včely.

Bohužel v kontextu naší budoucnosti jako lidstva nám moli nehází záchranné lano, protože stejně jako včely a motýli, i moli začínají postupně mizet. Tato skutečnost je velmi důležitá pro potravní řetězce, protože méně hmyzu znamená méně květů k opylování, a tedy méně potravy pro ptáky nebo netopýry.

Popsaný výzkum nám dává důvody, proč brát ochranu tohoto neobvyklého nočního hmyzu vážněji. Vědci ve Velké Británii už v této souvislosti každopádně vyzvali ke zvýšení počtu vysazených bílých květů, ale také k vypínání zbytečného osvětlení na noc, což by molům jistě usnadnilo práci.