Virtuální zážitky pro klienty. K tomu ale potřebují pořídit speciální brýle

Dotek z.ú. poskytuje sociální služby – odlehčovací a pečovatelskou službu především klientům seniorského věku. Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil pečující osobě a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je pečováno. Významným aspektem je možnost setrvat co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Pokračovat ve čtení