Případ vraha Kramného se znovu otevírat nebude, nepředložil žádné nové důkazy

Případ vraha Kramného se znovu otevírat nebude, nepředložil žádné nové důkazy; Zdroj foto: ČTK

„Senát nerozhodoval o vině Petra Kramného. Nerozhodoval o tom, zda čin spáchal, či nespáchal. Rozhodovali jsme jen o tom, zda předložené důkazy mohou změnit původní rozhodnutí. Nemůžeme předchozí rozhodnutí revidovat a změnit. To nám nepřísluší. Musíme se jen zabývat novými důkazy,“ uvedla soudkyně Šárka Skalská. 

Rozhodnutí není konečné. Kramný i jeho matka ještě v soudní síni podali stížnost. Tou se bude zabývat Vrchní soud v Olomouci. Státní zástupce Vít Legerský uvedl, že je s rozhodnutím spokojen. S ohledem na předložené důkazy ho i očekával. „Byla to jedna ze dvou očekávatelných variant,“ řekla k rozhodnutí Rejžková. Přirozenou reakcí pak podle ní byla podaná stížnost. V případě neúspěchu se chce Rejžková obrátit na Ústavní soud.

Návrh na obnovu řízení podal prostřednictvím své advokátky Kramný. K návrhu se připojila i jeho matka. Kramný podle obžaloby a platného rozsudku v roce 2013 zavraždil v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak údajně dlouhodobé spory v rodině. V roce 2016 byl odsouzen k 28 letům vězení na základě nepřímých důkazů. Rozsudek pak potvrdil i Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší soud v Brně a Ústavní soud.

Návrh na obnovu řízení se opíral o dva okruhy údajně nových důkazů. Jedním byly policejní odposlechy a záznamy telefonních hovorů. Obhajoba upozorňovala například na nepřesný přepis. Soudkyně Skalská ale uvedla, že zvukové záznamy a jejich přepisy jsou součástí spisu a nejde tedy o žádný nový důkaz.

Podobně senát vyhodnotil i nové znalecké posudky. Obhajoba předložila tři a podílelo se na nich pět znalců. „Za nový důkaz je posudek považován, když obsahuje nové informace či když byly použity nové vědecké metody,“ uvedla soudkyně. Dodala, že senát nepochybuje o odborné erudici znalců, ale posudky jako nový důkaz nepřijal. Podle soudkyně Skalské jde jen o jiný názor.

Rejžková je naopak přesvědčena, že nové důkazy v rámci znaleckých posudků předložila. „Prokázali jsme, že na těla nepůsobil elektrický proud. Tak nechápu, jak mohla matka s dcerou zemřít na následky zásahu elektrickým proudem,“ řekla. Dodala, že podle ní se podařilo řetěz nepřímých důkazů, na jejichž základě byl její klient odsouzen, roztrhnout. „Jsem přesvědčena, že se v Egyptě nestala žádná vražda. Byly špatně provedeny prvotní úkony ze strany egyptské policie,“ řekla. Dodala, že příčinou smrti obou Češek mohla být bakterie.

Soudkyně Skalská má ale opačný názor. „Nové znalecké posudky nevyvracejí skutečnost, že ženy nezemřely přirozenou smrtí. Jediný, kdo s nimi byl celou dobu v kontaktu byl Petr Kramný,“ řekla soudkyně na závěr zdůvodnění pátečního rozhodnutí.


Pokračovat ve čtení