Plazma nad zlato. V Evropě chybí na výrobu léků pro lidi s poruchami imunity

Česko jde v odběru plazmy příkladem, u ostatních evropských států to ovšem tak dobré není. Evropský parlament nyní řeší, jak dostatek životodárné tekutiny zajistit.
Pokračovat ve čtení