Obávaní i respektovaní. Řeznický pes byl dříč v podniku a neohrožený bodyguard

Nejen sekáček a zástěra byly od věků znaky řeznického cechu. Až do začátku 20. století byli jeho věrnými společníky a symboly také mohutní psi.
Pokračovat ve čtení