Mynář získal šest milionů nečestně a nepoctivě, řekl soud. Finanční úřad se ho zastal

Mynář získal šest milionů nečestně a nepoctivě, řekl soud. Finanční úřad se ho zastal; Zdroj foto: ČTK

Ministerstvo financí 26. května 2021 rozhodlo, že Mynářova firma Clever Management nemusí vrátit dotaci 5,993 milionu korun. Získala je na stavbu penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, kde má Mynář trvalé bydliště. Společnost v žádosti o podporu zatajila, že na stejný objekt už jedna dotace přišla. Dostal ji spolek založený Mynářem.

Takový souběh finanční podpory je v rozporu s pravidly o poskytování dotací. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž proto podal správní žalobu, jež měla tento nedostatek napravit. Ambicí podání bylo také to, aby soudní verdikt zabránil opakování situace, kdy ministerstvo financí porušení regulí při nakládání s evropskými penězi nechá bez trestu.

Olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě minulý měsíc rozhodla v duchu Střížovy žaloby. Výrok ministerstva financí zrušila. Proti tomu však brojí Odvolací finanční ředitelství, jež ve sporu vystupuje jako žalovaný. Rozsudek napadla i Mynářova firma. Podaly kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. 

Firma by měla dotaci vrátit

„Clever Management při podání žádosti o poskytnutí dotace jednala v rozporu se zásadou poctivosti. Podle názoru soudu existuje nepochybně silný veřejný zájem na tom, aby byly vráceny prostředky v nemalé výši, které výlučně v důsledku nečestného jednání žadatele o dotace neměly být vůbec poskytnuty,“ zní klíčová pasáž rozsudku, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Podstata příběhu je jednoduchá. V roce 2009 požádala Mynářova firma Clever Management dotační úřad Střední Morava o peníze na dostavbu penzionu. Projekt se původně realizoval coby sportovní ubytovna, na niž získal dotaci 13 milionů korun od ministerstva školství spolek Chřibák. Jedním z jeho zakladatelů byl Mynář.

Zmíněné propojení společnost Clever Management před dotačním úřadem zamlčela. Aby se přitom mohla o evropské peníze ucházet, musela mít k rozestavěnému objektu právní vztah. Spolek Chřibák jí ho proto pronajal. Tím sám nerespektoval jiná dotační pravidla, která zapovídají nakládat s nemovitostí podpořenou z dotací.

Předsedkyně soudního senátu Barbora Berková zdůraznila, že bez sdílení rozpracovaného projektu s Mynářovým spolkem by Mynářova firma nemohla na dotaci pomýšlet. Podle soudkyně přitom Clever Management musel vědět, že objekt „není možné pronajmout“. Jednání firmy proto označila jako „nečestné“ a „nepoctivé“.

Porušení podmínek dotace

„Osoba Ing. Vratislava Mynáře je v celém řetězci klíčová, neboť to byl on, kdo jménem Clever Management uzavřel problematickou nájemní smlouvu se spolkem Chřibák. Byl to rovněž on, kdo působil ve spolku Chřibák a kdo vlastnil další pozemky, které byly potřebné pro stavbu penzionu a které dal smlouvou do užívání své společnosti Clever Manegement,“ stojí v rozsudku.

Soud se vedle Mynářova chování věnoval také tomu, jak v kauze vystupovalo ministerstvo financí. Resort obranu před Střížovou žalobou vystavěl na argumentu, že zamlčení údajů v žádosti o dotaci nelze vnímat jako porušení dotačních pravidel. K sankci lze přistoupit prý až ve chvíli, kdy žadatel prolomí regule po vyplacení peněz.

„Je lhostejné, zda k porušení pravidel, které se týkají konkrétní dotace, dojde ještě před uzavřením smlouvy, nebo až poté. V obou případech dochází k porušení podmínek, za kterých byly prostředky poskytnuty. Již v této skutečnosti, zatajení vazby na jiný projekt financovaný z veřejných zdrojů, lze spatřovat porušení rozpočtové kázně,“ rozbil však obhajobu resortu soud.

Verdikt až ke konci roku

Soudkyně Berková nařídila, aby se ministerstvo možným odebráním dotace Mynářově firmě zabývalo znovu. Odvolací finanční ředitelství proti rozsudku podalo kasační stížnost. Zatím jde o prázdný formulář. „Činí tak z procesní opatrnosti s ohledem na krátkost lhůty pro podání stížnosti,“ sdělila mluvčí ředitelství Veronika Mertová s tím, že na argumentech se pracuje.

Kasační stížnost podala také Mynářova firma Clever Management, na což, stejně jako na vynesení samotného rozsudku, upozornily Seznam Zprávy. Podle informací Aktuálně.cz se i v tomto případě dosud jedná o takzvanou blanketní stížnost. „Omlouvám se, nejsem zproštěn mlčenlivosti, nemohu věc komentovat,“ řekl Aktuálně.cz advokát společnosti Lukáš Trojan.

Stížnosti bude vyřizovat senát Radovana Havelce. Soudcem je od roku 1996, na Nejvyšším správním soudu působí od roku 2008. „Soud nyní rozhoduje starší věci. Podle soudce zpravodaje lze rozhodnutí v této věci očekávat přibližně na přelomu let 2023 a 2024,“ řekla mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylva Dostálová.

Mynáře kvůli kauze stíhá policie, předloni v březnu ho obvinila z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Objasňování případu dosud neuzavřela. „V kauze je nadále vedeno vyšetřování,“ sdělil Hynek Olma, mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně, jež vyšetřování dozoruje. Mynářovi v případě uznání viny hrozí až osm let vězení.


Pokračovat ve čtení