Mendelova univerzita přišla o akreditace části oborů. Nerudové se šéf úřadu zastal

Mendelova univerzita přišla o akreditace části oborů. Nerudové se šéf úřadu zastal; Zdroj foto: ČTK

Bývalá rektorka univerzity a neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová na Twitteru uvedla, že doufá, že rozhodnutí úřadu školu do budoucna posílí. „Věřím, že univerzita získá institucionální akreditaci pro ekonomické obory brzy zpět a z celé věci vzejde ještě silnější,“ napsala. 

Možné pochybení na Mendelově univerzitě bylo v médiích jedním z hlavních témat při její kandidatuře na prezidentku. „Nejvíce mě mrzí, že ta kauza byla přifouknutá tím, že jsem kandidovala na prezidentku. Místo, abychom mluvili o tom, jak se podařilo univerzitu změnit na otevřenou instituci 21. století, tak se hovořilo o těchto věcech. Navíc docházelo často k mediálním zkratkám,“ sdělila Nerudová s tím, že například bylo dění na univerzitě mylně spojováno s „rychlotituly“. Podobně se vyjádřil i předseda úřadu Plaga.

„Je to nepravomocné rozhodnutí, je to usnesení rady, v tuto chvíli bude následovat rozhodnutí a samozřejmě opravné prostředky ze strany univerzity,“ uvedl Plaga. Na dotaz, do jaké míry měla za pochybení zodpovědnost Nerudová, Plaga řekl, že primární zodpovědnost má děkan fakulty a garanti jednotlivých oborů.

Rada Národního akreditačního úřadu podle něj potvrdila své rozhodnutí o odebrání institucionální akreditace z května loňského roku, proti kterému se univerzita loni odvolala. Navíc ale rada nyní rozhodla i o odebrání možnosti konat dva doktorské programy Ekonomika a management, což by se při pravomocném rozhodnutí dotklo také studentů, řekl Plaga.

„Pokud by (rozhodnutí) nabylo právní moci, tak by se týkalo všech studentů (daných programů), protože v té chvíli už univerzita nemá možnost uskutečňovat studijní program a musela by řešit přechod těch studentů do jiných studijních programů,“ uvedl.

S plzeňskými právy to nelze srovnávat, říká Plaga

O odebrání institucionální akreditace univerzitě opětovně rozhodla Rada Národního akreditačního úřadu podle svého předsedy na základě toho, že Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity nedokázala na zjištěná pochybení náležitě zareagovat. Problém na Provozně ekonomické fakultě byl podle Plagy v různých studijních podmínkách pro zahraniční studenty a také ve využívání zprostředkovatelských agentur.

Podle Plagy se ale kauza nedá rozsahem srovnávat například s dřívější kauzou „rychlostudentů“ plzeňských práv. Už dříve zveřejněné informace uváděly, že někteří studenti doktorského studia ukončili studium za kratší dobu, než je standardní. Studium tak absolvovali za 22 až 30 měsíců.

Univerzita vzala rozhodnutí úřadu na vědomí, nyní čeká na písemné odůvodnění a na jeho základě rozhodne o dalším postupu. „Pokračujeme v krocích zaměřených na odstranění chyb a nejasností v průběhu zajišťování studia na kontrolovaných studijních programech. Již byly nastaveny nové, podstatně zpřísněné standardy v požadavcích na školitele, sjednoceny požadavky na studenty doktorských studijních programů na Provozně ekonomické fakultě, zpřísněny podmínky přidělování témat disertačních prací a v neposlední řadě ukončena spolupráce se zahraničními agenturami, doporučujícími ke studiu platící studenty z ciziny,“ uvedl rektor Jan Mareš.

Doplnil, že děkan fakulty vydal také novou vyhlášku, která upravuje a zpřehledňuje evidenci studia a plnění studijních povinností na prověřovaných studijních programech.

Mendelova univerzita je podle Plagy první českou vysokou školou, kde se úřad odebráním institucionální akreditace zabývá. Takzvanou institucionální akreditaci, tedy možnost povolování studijních programů samotnou školou, zavedla novela vysokoškolského zákona schválená v roce 2016. První školy tuto akreditaci získaly v roce 2018.

Tajemník úřadu Jiří Smrčka loni při prvním rozhodnutí o odebrání institucionální akreditace pro doktorské studium ekonomických oborů na Mendelově univerzitě řekl, že samotné odebrání institucionální akreditace se nedotkne současných studentů ani přijímání nových studentů do stávajících studijních programů.

Plaga dnes řekl, že rada mu zároveň doporučila zahájit další kontrolu na Mendelově univerzitě zaměřenou na systém řízení kvality. Kontrola by měla trvat nejméně po celou polovinu roku.

Video: Velmi mě to mrzí, reakce měla přijít dřív, říká Nerudová k mlčení kolem univerzity (3. 1. 2023)


Pokračovat ve čtení