Korintský kanál považovali za prokletý. Zřejmě šlo ale jen o špatný projekt

Korintský průplav je velmi zajímavé technické dílo s poněkud pochmurnou a místy i krvavou historií. Jeho stavitelům věštba hrozila strašným osudem a u některých se vyplnila. Od prvního pokusu o výstavbu až do jejího dokončení uplynulo více než tisíc let. Dnes je Korintský průplav především lákadlem pro turisty obdivující Řecko, ale jeho tvůrci měli při plánování tohoto odvážného projektu daleko vyšší ekonomické ambice. Některé překážky se však překonat nepodařilo.
Pokračovat ve čtení