Česko nedostatečně chrání Romy nebo sexuální menšiny, míní lidskoprávní organizace

Česko nedostatečně chrání Romy nebo sexuální menšiny, míní lidskoprávní organizace; Zdroj foto: Shutterstock

Rada se lidskými právy zabývá ve všech 193 členských státech v rámci takzvaného Všeobecného periodického přezkumu (Universal Periodic Review). Orgán projednával první návrh zprávy na zasedání na konci ledna, kdy se k dokumentu mohly vyjádřit i další členské státy. V pátek v návrhu zprávy přibyl i postoj Česka.

Mezi nejčastějšími výtkami, které zazněly na adresu Česka na zasedání rady na konci ledna, byly nedokončená ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, takzvané Istanbulské úmluvy.

Ve své reakci Česko poukazuje na některé úpravy, které mají zpřísnit postup úřadů proti domácímu násilí a násilí na ženách. „Česko uvede definici znásilnění do souladu s moderním pojetím sexuálních vztahů založených na souhlasu a vzájemném respektu,“ stojí v části dokumentu, ve kterém se vyjadřuje posuzovaný stát.

V uplynulých letech řada evropských států změnila právní definici znásilněním v tom smyslu, že k naplnění podstaty trestného činu dochází i v situacích, kdy útočník nepoužívá pohrůžku či násilí, jak to vyžaduje česká právní úvaha.

Čeští zástupci také poukázali na snahu znovu otevřít veřejnou debatu o Istanbulské úmluvě či prosadit zákon, který by zakazoval „všechny podoby násilí na dětech“. „Česko odsuzuje tělesné trestání dětí,“ stojí dále v dokumentu.

Další častou výtkou, která zaznívala při lednovém jednání, byla nedostatečná integrace Romů ve společnosti, na trhu práce a ve školách. „Česko se obzvlášť zaměřuje na inkluzi ve vzdělávání, ačkoliv nerovnosti ve vzdělávání přetrvávají,“ stojí v českém vyjádření v dokumentu rady pro lidská práva.

Čeští zástupci poukázali na preventivní kampaně proti rasismu, odškodnění žen, které byly v minulosti donuceny k sterilizaci, či zřízení funkce vládního zmocněnce pro záležitosti romské menšiny.

Naplnění práv lidí z komunity sexuálních menšin bylo v posuzovaném období „i nadále výzvou“, uvádí se ve vyjádření Česka. Podle něj se připravuje rovněž změna v procesu uznávání změny pohlaví, a to v souladu se standardy lidských práv.

Čeští zástupci také poukázali na to, že se rozdíl v odměňování mužů a žen snížil. Vláda podle nich schválila opatření, která by měla vést k dalšímu omezení znevýhodnění žen na pracovním trhu. Čeští zástupci také uvádí, že velkou výzvou byla pro zemi válka na Ukrajině a příchod zhruba půl milionu uprchlíků.

„Zprávu Rada pro lidská práva oficiálně posoudí v červnu,“ uvedl mluvčí rady pro lidská práva Rolando Gómez. Do té doby může česká vláda sdělit další svá stanoviska. Předchozí zprávu o lidských právech v Česku Rada Organizace spojených národů pro lidská práva projednávala v roce 2017.

Video: Laurenčíková: Na systémové bariéry u nás narážejí Romové i důchodci. Chci to zlepšit (20. 5. 2022)


Pokračovat ve čtení